Franšízing

„… jedenkrát vymyslet a mnohokrát uplatnit.“

Chcete lidem se zdravotním znevýhodněním nabídnout práci a nemáte podnikatelský záměr?

Využíte osvědčeného nápadu, který přived na svět někdo jiný, v našem případě nabízíme náš obchodní model SECONDHELP.

Co je franšízing

Podstatou franšízingu je obchodní model, při kterém vlastník know-how na výrobu nebo poskytování služby či technologie (neboli franšízor) umožní své postupy a značku využít dalším, nezávislým subjektům (franšízantům). Pro oba má takový způsob spolupráce nesporné výhody.

Výhody franšízy

Za závazky, které je franšízant nucen převzít, získává celistvý produkt (značku), který by měl pomoci při počátečním rozjezdu provozu a v následujícím čase zajistit vyšší tržby při snížení nákladů.

Náklady jsou sníženy hlavně díky předání celistvého know-how, které není nutné hledat za cenu ztrát metodou pokus-omyl. Např. veškeré marketingové materiály dostává franšízant již zpracované bez časového prodlení za zlomek původní ceny. Získává příslušnost ke značce a podíl na možnosti ovlivnění celého řetězce.

Pilíře obchodního modelu SECONDHELP

Provozování SECONDHELPu stojí na 3 pilířích.

1. Prodej použitých oděvů ze zahraničí ve vysoké kvalitě produktu a s tím spojené služby za přiměřenou cenu.

2. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

3. Dlouhodobá samofinancovatelnost.

 

Máte zájem dozvědět se více o obchodním modelu SECONDHELP nebo jste se rozhodli otevřít franšízu?

Neváhejte nás kontaktovat na info@moznostitujsou.cz nebo +420 732 372 765.

 

Podívejte se také na stránky SECONDHELP: