Naši lidé

Ředitel organizace:

Roman Hajšman, E: info@moznostitujsou.cz , M: +420 732 372 765

Zástupce ředitele a vedoucí ekonomického oddělení:

Vladimíra Červená, E: vladimira.cervena@moznostitujsou.cz , M: +420 734 390 636

Recepce:

Iva Petrášová, E: recepce@moznostitujsou.cz , M: +420 732 492 950

Kancelář ředitele:

Radka Šestáková, E: radka.sestakova@moznostitujsou.cz , M: +420 736 517 679

Účtárna:

Helena Jiříková, E: helena.jirikova@moznostitujsou.cz , M: +420 739 388 366

Markéta Hrochová, E: marketa.hrochova@moznostitujsou.cz , M: +420 604 522 530

Jana Vítová, E: jana.vitova@moznostitujsou.cz , M: +420 604 522 530

Jana Kupcová

Hana Vodičková

Café restaurant Kačaba:

Ladislav Nový – manažer projektu, E: ladislav.novy@moznostitujsou.cz , M: +420 731 475 386

SECONDHELP :

Eduard Řezníček – manažer projektu, E: eduard.reznicek@secondhelp.cz , M: +420 739 244 683

ZDRAVÁ SVAČINA:

Tereza Hofreitrová – manažer projektu, E: tereza.hofreitrova@moznostitujsou.cz , M: +420 734 895 544

EKOZAHRADA RAKOVÁ:

Alena Lehmannová – manažer projektu, E: info@moznostitujsou.cz , M: +420 734 760 846