Projekty

kacabaprojekt

S kačabou jdeme dál

Hlavním cílem projektu bylo přispět k pracovní a sociální integraci osob se zdravotním znevýhodněním v produktivním věku z Plzně, Horažďovicka a Klatovska, kterým hrozí sociální vyloučení nebo jsou sociálně vyloučení, a pomoci jim odstranit bariéry, které jim znesnadňují nalezení pracovního uplatnění a udržení si zaměstnání.

Díky tomuto projektu se podařilo otevřít Kavárnu Čajokraj a prodejnu SECONDHELP v Klatovech.