Historie

MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. zřídilo v roce 2007 jako svou dceřinou společnost Diakonie ČCE – středisko v Plzni (od roku 2012 Diakonie Západ).

 

 Rok 2008
  9         zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním
15         lidem se zdravotním znevýhodněním jsme poskytli pracovní rehabilitaci
  1         pracoviště Kavárna a čajovna Kačaba

Rok 2009
34         zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním
15         lidem se zdravotním znevýhodněním jsme poskytli pracovní rehabilitaci
  1         pracoviště Kavárna a čajovna Kačaba

Rok 2010
34         zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním
11         lidem se zdravotním znevýhodněním jsme poskytli pracovní rehabilitaci
  2         pracoviště Kavárna a čajovna Kačaba a nově second hand SECONDHELP
Úspěch:  Ze všech absolventů pracovní rehabilitace je více než 80% dlouhodobě zaměstnaných.
1.11.2010 jsme otevřeli v Plzni první obchod second hand SECONDHELP, kde našlo práci 12 lidí se zdravotním znevýhodněním.

Rok 2011
42          zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním
14          lidem se zdravotním znevýhodněním jsme poskytli pracovní rehabilitaci
  2          pracoviště Kavárna a čajovna Kačaba a second hand SECONDHELP
Úspěch: Udržujeme 80% úspěšnost umístění absolventů pracovní rehabilitace na otevřeném trhu práce.

 Rok 2012
71          zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním
12          lidem se zdravotním znevýhodněním jsme poskytli pracovní rehabilitaci
  3          pracoviště
Úspěch: Otevření teplé kuchyně v Kavárně a čajovně Kačaba a změna názvu na Café restaurant Kačaba.
Otevření komunitní Kavárny a čajovny ČAJOKRAJ v Horažďovicích.

Rok 2013
86          zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním
14          lidem se zdravotním znevýhodněním jsme poskytli pracovní rehabilitaci
  4          pracoviště
Úspěch: Otevření nového obchodu SECONDHELP v rámci naší organizace ve městě Klatovy. Otevření první franšízy SECONDHELPu mimo organizaci na Moravě ve Valašském Meziříčí, kde našlo práci 12 osob se zdravotním znevýhodněním. Zahájení nového projektu ZDRAVÁ SVAČINA.
Udržujeme 80% úspěšnost umístění absolventů pracovní rehabilitace na otevřeném trhu práce.

Rok 2014
89          zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním
  8          lidem se zdravotním znevýhodněním jsme poskytli pracovní rehabilitaci
  8          pracovišť
Úspěch: Otevření nového obchodu SECONDHELPPlzni – Bory a ve městě Nýrsko. V sociální firmě ZDRAVÁ SVAČINA otevření dvou nových bufetů ve školách v Plzni.

Rok 2015
120        zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním
  14        lidem se zdravotním znevýhodněním jsme poskytli pracovní rehabilitaci
    9        pracovišť
Úspěch: Otevření nového obchodu SECONDHELP ve městě Sušice. V sociální firmě ZDRAVÁ SVAČINA otevření nové výrobny „zdravých svačin“. Otevření druhého obchodu ve franšíze SECONDHELPu na Moravě v Rožnově pod Radhoštěm, kde našlo práci 8 osob se zdravotním znevýhodněním.
Dlouhodobě udržujeme 75% úspěšnost umístění absolventů pracovní rehabilitace na otevřeném trhu práce.
Mrzí nás: Po třech letech uzavření Kavárny a čajovny ČAJOKRAJ v Horažďovicích

Rok 2016
131        zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním
  17        lidem se zdravotním znevýhodněním jsme poskytli pracovní rehabilitaci
  14        pracovišť
Úspěch: Otevření nového obchodu SECONDHELP a skladu s úpravnou oblečení v Plzni, obchodní dům CENTRUM DOUBRAVKA. V sociální firmě ZDRAVÁ SVAČINA otevření nových pěti bufetů na základních školách.
Dlouhodobě udržujeme 75% úspěšnost umístění absolventů pracovní rehabilitace na otevřeném trhu práce.
Mrzí nás: Nepodařilo se nám vyjet s pojízdnou prodejnou SECONDHELP Truc. Nedaří se nám sehnat řidiče

Rok 2017
160        zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním
  14        lidem se zdravotním znevýhodněním jsme poskytli pracovní rehabilitaci
  22        pracovišť
Úspěch: V sociální firmě ZDRAVÁ SVAČINA otevření nových šesti bufetů na základních školách. Po dlouhých přípravách se nám podařilo najít řidiče autobusu a vyjet s pojízdnou prodejnou SECONDHELP Truc. Sociální firma Café Restaurant Kačaba dokončila přípravy k otevření kavárny Skupa Café v Muzeu loutek Plzeň přímo na náměstí republiky.

Rok 2018
196        zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním
  14        lidem se zdravotním znevýhodněním jsme poskytli pracovní rehabilitaci
  29        pracovišť
Úspěch: Sociální firma SECONDHELP otevřela prodejnu SHOES&BAGS ve Strakonicích v OC Maxim a v říjnu prodejnu č.10, tentokrát pouze pro ženy, SECONDHELP intim v Plzni v Martinské ulici. Sociální firma ZDRAVÁ SVAČINA otevřela dva nové školní bufety na Církevním gymnáziu Plzeň a na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické s vlastní výrobnou. Café Restaurant Kačaba rozšířila svoje prostory o venkovní terasu a v září otevřela Bistro Orlovna v Lukavické ulici, která je rodinným podnikem, kam si přijdou rodiče odpočinout a děti zařádit!
Sociální firma EKOZAHRADA Raková je nejnovějším přírůstkem. Pěstováním chemicky neošetřené zeleniny nabízíme lidem se zdravotním znevýhodněním příležitost uplatnit se na trhu práce. Naší snahou je vytvoření komunity lidí se zájmem o regionální zeleninu a péči o krajinu.
Mrzí nás: Sociální firma Café Restaurant Kačaba ukončila, po ročním hledání cesty, provoz kavárny Skupa Café v Muzeu loutek Plzeň.

Rok 2019
218        zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním
  13        lidem se zdravotním znevýhodněním jsme poskytli pracovní rehabilitaci
  85%     dlouhodobě u nás pracuje více jak 85% pracovníků se zdravotním znevýhodněním
  29        pracovišť
Úspěch: V sociální firmě ZDRAVÁ SVAČINA otevřela další školní bufet na SPŠ Stavební Plzeň. Sociální firma EKOZAHRADA Raková rozjela systém Komunitou podporované zemědělství (KPZ) založený na přímém vztahu mezi spotřebiteli a producenty potravin, kteří společně sdílejí bohatství úrody i riziko neúrody. Jsme první KPZ v plzeňském regionu a o to více nás těší, že v roce 2019 jsme měli týdně 50 podílníků (předplatitelů), kteří se do KPZ zapojili.
Mrzí nás: Sociální firma Second hand SECONDHELP ukončila po 7 letech franšízingovou spolupráci s 1.Valašskou diakonickou s.r.o., která se rozhodla dále pokračovat svojí cestou

Také v roce 2020 píšeme historii