Historie

MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. zřídilo v roce 2007 jako svou dceřinou společnost Diakonie ČCE – středisko v Plzni (od roku 2012 Diakonie Západ).

 

 Rok 2008
  9         zaměstnanců se ZP
15         lidem se ZP jsme poskytli pracovní rehabilitaci
  1         pracoviště Kavárna a čajovna Kačaba

Rok 2009
34         zaměstnanců se ZP
15         lidem se ZP jsme poskytli pracovní rehabilitaci
  1         pracoviště Kavárna a čajovna Kačaba

Rok 2010
34         zaměstnanců se ZP
11         lidem se ZP jsme poskytli pracovní rehabilitaci
  2         pracoviště Kavárna a čajovna Kačaba a nově second hand SECONDHELP
   Úspěch:  Ze všech absolventů pracovní rehabilitace je více než 80% dlouhodobě zaměstnaných.
1.11.2010 jsme otevřeli v Plzni první obchod second hand SECONDHELP, kde našlo práci 12 lidí se ZP.

Rok 2011
42          zaměstnanců se ZP
14          lidem se ZP jsme poskytli pracovní rehabilitaci
  2          pracoviště Kavárna a čajovna Kačaba a second hand SECONDHELP
   Úspěch: Udržujeme 80% úspěšnost umístění absolventů pracovní rehabilitace na otevřeném trhu práce.

 Rok 2012
71          zaměstnanců se ZP
12          lidem se ZP jsme poskytli pracovní rehabilitaci
  3          pracoviště
   Úspěch: Otevření teplé kuchyně v Kavárně a čajovně Kačaba a změna názvu na Café restaurant Kačaba.
Otevření komunitní Kavárny a čajovny ČAJOKRAJ v Horažďovicích.

Rok 2013
86          zaměstnanců se ZP
14          lidem se ZP jsme poskytli pracovní rehabilitaci
  4          pracoviště
   Úspěch: Otevření nového obchodu SECONDHELP v rámci naší organizace ve městě Klatovy. Otevření první franšízy SECONDHELPu mimo organizaci na Moravě ve Valašském Meziříčí, kde našlo práci 12 osob se ZP. Zahájení nového projektu ZDRAVÁ SVAČINA.
Udržujeme 80% úspěšnost umístění absolventů pracovní rehabilitace na otevřeném trhu práce.

Rok 2014
89          zaměstnanců se ZP
  8          lidem se ZP jsme poskytli pracovní rehabilitaci
  8          pracovišť
   Úspěch: Otevření nového obchodu SECONDHELPPlzni – Bory a ve městě Nýrsko. V sociální firmě ZDRAVÁ SVAČINA otevření dvou nových bufetů ve školách v Plzni.

Rok 2015
120        zaměstnanců se ZP
  14        lidem se ZP jsme poskytli pracovní rehabilitaci
    9        pracovišť
   Úspěch: Otevření nového obchodu SECONDHELP ve městě Sušice. V sociální firmě ZDRAVÁ SVAČINA otevření nové výrobny „zdravých svačin“. Otevření druhého obchodu ve franšíze SECONDHELPu na Moravě v Rožnově pod Radhoštěm, kde našlo práci 8 osob se ZP.
Dlouhodobě udržujeme 75% úspěšnost umístění absolventů pracovní rehabilitace na otevřeném trhu práce.
   Mrzí nás: Po třech letech uzavření Kavárny a čajovny ČAJOKRAJ v Horažďovicích

Rok 2016
131        zaměstnanců se ZP
  17        lidem se ZP jsme poskytli pracovní rehabilitaci
  14        pracovišť
   Úspěch: Otevření nového obchodu SECONDHELP a skladu s úpravnou oblečení v Plzni, obchodní dům CENTRUM DOUBRAVKA. V sociální firmě ZDRAVÁ SVAČINA otevření nových pěti bufetů na základních školách.
Dlouhodobě udržujeme 75% úspěšnost umístění absolventů pracovní rehabilitace na otevřeném trhu práce.
   Mrzí nás: Nepodařilo se nám vyjet s pojízdnou prodejnou SECONDHELP Truc. Nedaří se nám sehnat řidiče

Rok 2017
160        zaměstnanců se ZP
  14        lidem se ZP jsme poskytli pracovní rehabilitaci
  22        pracovišť
   Úspěch: V sociální firmě ZDRAVÁ SVAČINA otevření nových šesti bufetů na základních školách. Po dlouhých přípravách se nám podařilo najít řidiče autobusu a vyjet s pojízdnou prodejnou SECONDHELP Truc. Sociální firma Café Restaurant Kačaba dokončila přípravy k otevření kavárny Skupa Café v Muzeu loutek Plzeň přímo na náměstí republiky.

Rok 2018
196        zaměstnanců se ZP
  14        lidem se ZP jsme poskytli pracovní rehabilitaci
  29        pracovišť
   Úspěch: Sociální firma SECONDHELP otevřela prodejnu SHOES&BAGS ve Strakonicích v OC Maxim a v říjnu prodejnu č.10, tentokrát pouze pro ženy, SECONDHELP intim v Plzni v Martinské ulici. Sociální firma ZDRAVÁ SVAČINA otevřela dva nové školní bufety na Církevním gymnáziu Plzeň a na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické s vlastní výrobnou. Café Restaurant Kačaba rozšířila svoje prostory o venkovní terasu a v září otevřela Bistro Orlovna v Lukavické ulici, která je rodinným podnikem, kam si přijdou rodiče odpočinout a děti zařádit!
Sociální firma EKOZAHRADA Raková je nejnovějším přírůstkem. Pěstováním chemicky neošetřené zeleniny nabízíme lidem se ZP příležitost uplatnit se na trhu práce. Naší snahou je vytvoření komunity lidí se zájmem o regionální zeleninu a péči o krajinu.
   Mrzí nás: Sociální firma Café Restaurant Kačaba ukončila, po ročním hledání cesty, provoz kavárny Skupa Café v Muzeu loutek Plzeň.

Rok 2019
218        zaměstnanců se ZP
  13        lidem se ZP jsme poskytli pracovní rehabilitaci
  85%     dlouhodobě u nás pracuje více jak 85% pracovníků se ZP
  29        pracovišť
   Úspěch: V sociální firmě ZDRAVÁ SVAČINA otevřela další školní bufet na SPŠ Stavební Plzeň. Sociální firma EKOZAHRADA Raková rozjela systém Komunitou podporované zemědělství (KPZ) založený na přímém vztahu mezi spotřebiteli a producenty potravin, kteří společně sdílejí bohatství úrody i riziko neúrody. Jsme první KPZ v plzeňském regionu a o to více nás těší, že v roce 2019 jsme měli týdně 50 podílníků (předplatitelů), kteří se do KPZ zapojili.
   Mrzí nás: Sociální firma Second hand SECONDHELP ukončila po 7 letech franšízingovou spolupráci s 1.Valašskou diakonickou s.r.o., která se rozhodla dále pokračovat svojí cestou

Rok 2020 rok s Covidem
Tenhle rok se zapíše do dějin jako rok s covidem. Také MOŽNOSTI TU JSOU hledaly svoje „možnosti“, jak se udržet ekonomicky, ale především, to, proč tu JSOU, jak pracovníky se ZP udržet v práci, nenechávat je nečinně čekat doma, až se situace kolem covidu zlepší, stabilizuje. Někteří si v této těžké době onemocněním záludného covidu prošli a někteří boj s ním prohráli.
Děkujeme všem pracovníkům, kteří v době covidu flexibilně řešili nové situace, hledali řešení, jak alespoň částečně nahradit výpadky příjmů při omezení nebo zcela uzavření provozu a podporovali pracovníky, kteří zůstali v domácím prostředí. 
Děkuji všem spolupracujícím organizacím a obchodním partnerům, kteří nám zachovali podporu ať snížením nájmu, finančními dary nebo jiným způsobem solidarity.
   Úspěch: Středisko Ekozahrada Raková se po dvou letech spolupráce s rodinou Humlových osamostatnilo a přesunulo do opuštěného starého statku na návsi v obci Raková, který zakoupila spolupracující organizace STATEK RAKOVÁ, z.ú. od manželů Žítkových.
Ekozahrada Raková restartovala svojí činnost ve společný projekt neziskových organizací MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s., MOJE JAKO TVOJE, z.ú. a STATEK RAKOVÁ, z.ú.
210        zaměstnanců se ZP
    2        zaměstnanci se ZP ve společnosti MOJE JAKO TVOJE, z.ú.
    2        zaměstnanci se ZP ve společnosti STATEK RAKOVÁ, z.ú.
   Mrzí nás: několikrát jsme odložili oslavu 15ti let Café Restaurant Kačaba a 10ti let obchodů SECONDHELP. Po třech letech jsme ukončili provoz pojízdné prodejny SECONDHELP Truck. Ukončení provozu školního bufetu v Církevní základní škole a střední škole Plzeň v Táborské ulici.

Rok 2021 druhý rok s Covidem
Pokračovali jsme v prostředí pandemie a z toho byly nejtěžší první čtyři měsíce. Školy zavřené, restaurace zavřené, obchody zavřené a díky podpoře státu, partnerů a hlavně houževnatosti našich pracovníků jsme situaci ustáli! V polovině roku začal covid-19 pozvolna přecházet v mutace, které byly nakažlivější, ale neměly tak těžký průběh. Naši pracovníci se naučili zvládat prostředí pandemie. V druhé polovině roku již nastoupili školáci do škol, restaurace otevřely zahrádky a obchody v mírném omezení začaly prodávat zboží.
204        zaměstnanců se ZP
    8        zaměstnanci se ZP ve společnosti MOJE JAKO TVOJE, z.ú.
    8        zaměstnanci se ZP ve společnosti STATEK RAKOVÁ, z.ú.
  15        s ročním zpožděním oslava 15ti let fungování Café Restaurant Kačaba a 10ti let obcodů SECONDHELP
   Oslavujeme: V září jsme otevřeli v Domažlicích novou prodejnu SECONDHELP. Zahájení provozu bufetu ZDRAVÁ SVAČINA na Katastrálním úřadě pro Plzeňský kraj v Plzni. Nákup techniky pro činnost na statku – traktor John Deere, náklaďák Iveco Daily atd.
   Mrzí nás: Po čtyřech letech uzavíráme ve Strakonicích obchod SECONDHELP.

Rok 2022 čas po Covidu
Čas po Covidu organizace zvládla bez propouštění a omezení sociálního podnikání. Postupně se sociální podnik vrací k ekonomickým číslům z roku před covidem.
215        zaměstnanců se ZP
    9        zaměstnanci se ZP ve společnosti MOJE JAKO TVOJE, z.ú.
    9        zaměstnanci se ZP ve společnosti STATEK RAKOVÁ, z.ú.
  85%     dlouhodobě u nás pracuje více jak 85% pracovníků se ZP
  29        pracovišť
   Úspěch: Otevření nového bufetu na Integrované střední škole živnostenské v Plzni. Ukončení první větší rekonstrukce na statku, obnova stodoly a vstupní brány do ulice, výstavba chladícího boxu. atd.
   Aktivní příprava na obnovení pracovní rehabilitace a transitního programu pro lidi se ZP ve spolupráci s Diakonií Západ a praktickými školami v Plzni.

Také v roce 2023 píšeme historii