Historie

MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. zřídilo v roce 2007 jako svou dceřinou společnost Diakonie ČCE – středisko v Plzni (od roku 2012 Diakonie Západ).

 

 Rok 2008
  9         zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním
15         lidem se zdravotním znevýhodněním jsme poskytli pracovní rehabilitaci
  1         pracoviště Kavárna a čajovna Kačaba
  4 mil. rozpočet společnosti

Rok 2009
34         zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním
15         lidem se zdravotním znevýhodněním jsme poskytli pracovní rehabilitaci
  1         pracoviště Kavárna a čajovna Kačaba
  5 mil. rozpočet společnosti

Rok 2010
34         zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním
11         lidem se zdravotním znevýhodněním jsme poskytli pracovní rehabilitaci
  2         pracoviště Kavárna a čajovna Kačaba a nově second hand SECONDHELP
  5 mil. rozpočet společnosti
Úspěch:  Ze všech absolventů pracovní rehabilitace je více než 80% dlouhodobě zaměstnaných.
1.11.2010 jsme otevřeli v Plzni první obchod second hand SECONDHELP, kde našlo práci 12 lidí se zdravotním znevýhodněním.

Rok 2011
42          zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním
14          lidem se zdravotním znevýhodněním jsme poskytli pracovní rehabilitaci
  2          pracoviště Kavárna a čajovna Kačaba a second hand SECONDHELP
11 mil.  rozpočet společnosti
Úspěch: Udržujeme 80% úspěšnost umístění absolventů pracovní rehabilitace na otevřeném trhu práce.

 Rok 2012
71          zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním
12          lidem se zdravotním znevýhodněním jsme poskytli pracovní rehabilitaci
  3          pracoviště
40 mil.  rozpočet společnosti
Úspěch: Otevření teplé kuchyně v Kavárně a čajovně Kačaba a změna názvu na Café restaurant Kačaba.
Otevření komunitní Kavárny a čajovny ČAJOKRAJ v Horažďovicích.

Rok 2013
86          zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním
14          lidem se zdravotním znevýhodněním jsme poskytli pracovní rehabilitaci
  4          pracoviště
41 mil.  rozpočet společnosti
Úspěch: Otevření nového obchodu SECONDHELP v rámci naší organizace ve městě Klatovy. Otevření první franšízy SECONDHELPu mimo organizaci na Moravě ve Valašském Meziříčí, kde našlo práci 12 osob se zdravotním znevýhodněním. Zahájení nového projektu ZDRAVÁ SVAČINA.
Udržujeme 80% úspěšnost umístění absolventů pracovní rehabilitace na otevřeném trhu práce.

Rok 2014
89          zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním
  8          lidem se zdravotním znevýhodněním jsme poskytli pracovní rehabilitaci
  8          pracovišť
82 mil.  rozpočet společnosti
Úspěch: Otevření nového obchodu SECONDHELP v Plzni – Bory a ve městě Nýrsko. V projektu ZDRAVÁ SVAČINA otevření dvou nových bufetů ve školách v Plzni.

Rok 2015
120        zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním
  14        lidem se zdravotním znevýhodněním jsme poskytli pracovní rehabilitaci
    9        pracovišť
155 mil.rozpočet společnosti
Úspěch: Otevření nového obchodu SECONDHELP ve městě Sušice. V projektu ZDRAVÁ SVAČINA otevření nové výrobny „zdravých svačin“. Otevření druhého obchodu ve franšíze SECONDHELPu na Moravě v Rožnově pod Radhoštěm, kde našlo práci 8 osob se zdravotním znevýhodněním.
Mrzí nás: Po třech letech uzavření Kavárny a čajovny ČAJOKRAJ v Horažďovicích.
Dlouhodobě udržujeme 75% úspěšnost umístění absolventů pracovní rehabilitace na otevřeném trhu práce.

Rok 2016
131        zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním
  17        lidem se zdravotním znevýhodněním jsme poskytli pracovní rehabilitaci
  14        pracovišť
199 mil.rozpočet společnosti
Úspěch: Otevření nového obchodu SECONDHELP a skladu s úpravnou oblečení v Plzni, obchodní dům CENTRUM DOUBRAVKA. V projektu ZDRAVÁ SVAČINA otevření nových pěti bufetů na základních školách.
Mrzí nás: Nepodařilo se nám vyjet s pojízdnou prodejnou SECONDBUS. Nedaří se nám sehnat řidiče!
Dlouhodobě udržujeme 75% úspěšnost umístění absolventů pracovní rehabilitace na otevřeném trhu práce.
 
Také v roce 2017 píšeme historii