Principy

Vize sociálního podnikání roste z hodnot ne z potřeb. Níže uvádíme základní principy, kterými se řídíme při naší práci.

 

NADŠENÝ ZÁKAZNÍK:
 • Snažíme se zákazníka nadchnout něčím novým, odlišným a neobvyklým.
 • Nevzdáváme se kvality služeb pro zákazníka i přesto, že se zaměřujeme především na zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním.
 • Ptáme se sami sebe: „Nadchnul jsem dnes alespoň jednoho zákazníka?
 • Dáváme to, co zákazník chce, a to s přidanou hodnotou.
SOUNÁLEŽITOST MEZI PRACOVNÍKY:
 • Vytváříme pozitivní atmosféru v týmu, přesto že každý z nás je schopen různého výkonu a kvality práce.
 • Prostřednictvím komunikace si na pracovišti budujeme otevřené a upřímné vztahy.
 • Sbližujeme „dva světy“ (lidí se zdravotním znevýhodněním a lidí bez zdravotního znevýhodnění).
DLOUHODOBÁ UDRŽITELNOST:
 • Neustále vyvažujeme vztah mezi sociálním a byznys prostředím, tj. když se ptáme na hospodářský výsledek organizace, nezapomínáme se zeptat, co hospodářský výsledek změnil na poslání naší organizace a naopak.
 • Snažíme se omezit závislost na státních dotacích a dlouhodobé cíle stavíme převážně na samofinancování organizace.
 • Děláme práci efektivně, uděláme „mnoho s málem“.
KREATIVITA, PODNIKAVOST A OTEVŘENOST:
 • Vyhledáváme možnosti pracovních příležitostí pro lidi se zdravotním znevýhodněním.
 • Navrhujeme, přijímáme a podporujeme změny, které vedou k růstu organizace.
 • Snažíme se o osobní a pracovní růst a vzdělávání pracovníků.
 • Nebojíme se rozhodovat, riskovat a dělat chyby, protože z chyb se můžeme poučit.
 • Nenecháme se uchlácholit větou: Takhle se to přece dělalo vždycky!