Veřejný závazek

„Měníme pohled na zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním.“

Obecně prospěšná společnost MOŽNOSTI TU JSOU podporuje vytváření nových pracovních míst, zaměstnává lidi se zdravotním znevýhodněním a připravuje je na otevřený trh práce.

Společnost se hlásí k těmto principům sociální ekonomiky:

  1. Obecně prospěšného cíle dosahuje ekonomickými aktivitami v rámci tzv. sociálního podniku, který usiluje o ekonomickou soběstačnost. Případný zisk je minimálně z 51 % použit pro rozvoj sociálního podniku a/nebo naplňování jeho obecně prospěšných cílů.
  2. Zaměstnává nejméně 40% osob se zdravotním postižením nebo osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených.
  3. Posiluje participaci zaměstnanců na strategickém rozhodování, vyznačuje se specifickým systémem řízení a klade důraz na individuální podporu zaměstnanců.
  4. Působí lokálně – pomáhá řešit nezaměstnanost v místě a buduje, aktivizuje a formuje místní komunitu v duchu principů vyrovnání příležitostí a principu rovnováhy ekonomické, sociální a environmentální dimenze.