Náhradní plnění

Můžeme Vám nabídnout „NÁHRADNÍ PLNĚNÍ“, protože jsme zaměstnavatel zaměstnávající více jak 50% osob se zdravotním postižením.

CO JE NÁHRADNÍ PLNĚNÍ A PROČ VÁM JE NABÍZÍME?

Od 1.1.2002 je povinností zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu. Povinnost zaměstnavatelům ukládá zákon č. 435/2004 Sb.

Povinný podíl zdravotně postižených osob zákon stanovuje ve výši 4 % z celkového počtu zaměstnanců (§ 81 odst. 1).Povinný podíl se počítá z celkového počtu zaměstnanců organizace. Neurčuje se tedy dílčím způsobem podle jednotlivých pracovišť.

Zákon dává podle § 81 odst. 2 zaměstnavateli tři možnosti plnění povinného podílu, které lze vzájemně kombinovat.

1.Přímé zaměstnávání osoby se ZP. V takovém případě se osoba se ZP s TZP započítává 3x. Statut osoby se ZP je dán rozhodnutím ČSSZ a nelze ho zaměňovat s průkazkami ZTP vydanými pro jiné účely.

2. Zákonným odvodem výši 2,5 násobku průměrné mzdy stanovené zvláštním právním předpisem. Konkrétní částka se mění pro každý rok a vyhlašuje se vždy ve IV. čtvrtletí kalendářního roku. V roce 2019 tj. 83 573 Kč.

3. Možnost započíst ekvivalent odebrané produkce (výrobků, služeb), který je možno považovat za tzv. „NÁHRADNÍ PLNĚNÍ“. Tento ekvivalent se nově stanovuje ve výši sedminásobku průměrné mzdy. V roce 2019 tj. 234 003 Kč.

 

Pokud máte zájem o bezplatnou konzultaci ve věci náhradního plnění či chcete NÁHRADNÍ PLĚNÍ prostřednictvím MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s., neváhejte nás kontaktovat na info@moznostitujsou.cz nebo +420 732 372 765.